PDA

View Full Version : Những bộ cánh sexy trong boom tấn TERApengoc
02-17-2012, 05:16 PM
Những bộ cánh sexy trong boom tấn TERA


Hình ảnh mượt mà, gameplay tuyệt vời, tạo hình nhân vật chân thực và trên hết là những bộ cánh sexy của các nhân vật nữ đã làm nên độ hot của TERA không chỉ tại Hàn Quốc mà còn cả trên *** ****.

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA1.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA2.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA3.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA4.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA5.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA6.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA7.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA8.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA9.jpg

http://i1158.photobucket.com/albums/p604/khang171/exytrongboomtnTERA10.jpg