PDA

View Full Version : Biến Laptop thành điểm phát sóng Wi-Fi trong Windowsdelhorno777
07-21-2010, 06:12 AM
Bình thường, để tạo ra điểm phát sóng Wi-Fi, bạn phải mua thiết bị riêng và cài đặt phức tạp. Tuy nhiên, nếu có máy tính xách tay, bạn có thể thiết lập để biến nó thành điểm phát sóng wifi một cách dàng. Với máy tính có khả năng phát sóng wifi, bạn có thể dùng vào rất nhiều việc như truyền dữ liệu, làm việc theo nhóm, truy cập Internet từ các thiết bị di động có hỗ trợ Wifi như iPhone, iPod Touch ... Để biến máy tính xách tay thành điểm phát Wifi, bạn hãy kết nối Internet và làm theo hướng dẫn sau:

I. Nếu hệ điều hành trong máy của bạn là Windows VISTA hay Windows 7

Clip hướng dẫn kèm theo đây:http://www.youtube.com/watch?v=bgYyL4EHKmo

Bước 1: Vào biểu tượng Network, chọn Networkand sharing center. Sau đó chọn Manage wireless network, chọn nút Add


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100706040722250/1.png

http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100706040722250/2.png

Bước 2: Chọn Create an Ad hoc network rồi nhấn Next


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100706040722250/3.png

http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100706040722250/4.png

Bước 3: Tạo mục Network Name, đặt tên cho mạng cần tạo. Trong Security Type, bạn chọn WEP hoặc chọn No Authentication (Open). Lưu ý nếu trong mục Security Type nếu chọn Wep bạn phải đặt mật khẩu cho mạng (mật khẩu dài là 5 hoặc 13); nếu bạn chọn No Authentication thì không cần đặt mật khẩu cho mạng. Sau đó bạn chọn Save This Network rồi chọn Next, sau cùng chọn close để đóng lại.


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100706040722250/5.png

http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100706040722250/6.png

http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100706040722250/8.png

Bước 4: Vào lại Open Network and Sharing center, chọn Change adapter setting. Bạn sẽ thấy hai Network, một là Local Area Connection và hai là Wireless Network Connection. Click chuột phải vào biểu tượng Wireless Network Connection rồi chọn Connect/Disconnect. Xuất hiện tên mạng đã tạo và click connect để kết nối.


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100706040722250/10.png

II. Nếu hệ điều hành là Windows XP

Bước 1: Vào My Network Places trên desktop rồi chọn propeties


Bước 2: Click vào Wireless Network Connection, tiếp tục chọn propeties sẽ xuất hiện một cửa sổ, vào Wireless Networks click vào Advance và chọn computer -to – computer (ad hoc) networks only, sau đó chọn close để đóng lại.

Bước 3: Vẫn trong cửa sổ wireless Networks bạn click vào Add, sẽ xuất hiện cửa sổ mới, bạn điền tên bất kỳ vào Network name (SSID); chọn Open trong Network Authentication, chọn WEP trong Data encryption. Tiếp theo bạn bỏ đánh dấu tại ô The key is provided for me automatically và đặt passwork trong mục Network key ( chú ý pass: 5 hoặc 13 ký tự), xác nhận lại pass trong Confirm network key. Cuối cùng chọn Ok

Bước 4: Vào lại Network Connections chọn biểu tượng Local Area Connection chọn propeties, xuất hiện một cửa sổ mới chọn Advanced và click vào biểu tượng Allow other network users to connect through this computer's Internet connection rồi nhấn OK

Bước 5: Vào Network Conections chọn View available wireless network, sẽ xuất hiện tên mạng bạn vừa tạo, chọn và click connect để kết nối.

(nguồn internet)