PDA

View Full Version : Cách ngăn người khác ghi dữ liệu lên USB62h4-6779
07-27-2010, 09:48 AM
Ngày nay thẻ USB đang trở thành một thiết bị nhớ di động phổ biến. Với một chiếc USB bạn có thể dễ dàng chép dữ liệu từ máy tính và mang đi khắp mọi nơi. Tuy nhiên điều đó đôi khi lại là một vấn đề vì có những dữ liệu riêng tư mà bạn không muốn người khác đánh cắp. Có một giải pháp giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Đầu tiên click vào Start ->Run và gõ regedit.

Tìm đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l

Ở cửa sổ bên phải, nhấp chuột phải, tạo một khoá tên là StorageDevicePolicies.

Bây giờ ở cửa sổ bên trái, chọn khoá StorageDevicePolicies, tạo giá trị DWORD với nhãn là WriteProtect.

Thiết lập giá trị của nó là 1. Nếu bạn muốn cho phép ghi thì thiết lập giá trị là 0.


http://vtcdn.com/files/imagecache/med/images/2010/7/24/picture5.jpg

Bây giờ đóng regedit lại và khởi động lại máy tính của bạn để những thay đổi có hiệu lực.