PDA

View Full Version : Người mẫu dễ thương của Final Fantasy XIIIMissTeen
07-31-2010, 01:32 PM
Final Fantasy XIII đã nhận được giải thưởng dành cho thể loại Future trong giải thưởng lớn game Nhật Bản.

Final Fantasy XIII là tác phẩm thứ 13 trong loạt game Final Fantasy do Square Enix phát hành từ tháng 12/2009 cho thị trường trong nước. FF XIII đã nhận được giải thưởng dành cho thể loại Future trong giải thưởng lớn game Nhật Bản.

Phiên bản mới nhất Final Fantasy XIV sẽ sớm xuất hiện trong tháng 9/2010.
Download trọn bộ ảnh tại đây.

http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/07/13/20610071317191311-2.jpg
http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/07/13/20610071317191310-2.jpg
http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/07/13/2061007131719139-2.jpg
http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/07/13/2061007131719138-2.jpg
http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/07/13/2061007131719132-2.jpg
http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/07/13/2061007131719131-2.jpg
http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/07/13/2061007131719134-2.jpg
http://images1.gamek.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2010/07/13/2061007131719133-2.jpg