PDA

View Full Version : Dictionary .NET - Bộ từ điển mang tất cả sức mạnh của Google Translatetanan
08-03-2010, 01:51 AM
Để dịch một tài liệu hay một đoạn văn, tài liệu, hay một trang web bạn có thể sử dụng khá nhiều dịch vụ EVtran (Phần mềm có tính phí), hay một vài dịch vụ web cung cấp tính năng dịch văn bản. Nhưng trong đó có lẽ dịch vụ translate của google có lẽ là mạnh mẽ nhất. Google Translate cung cấp dịch vụ dịch thuật nhanh chóng, với khả năng hỗ trợ đến 65 ngôn ngữ khác nhau.

Dictionary .NET là chương trình sẽ được xây dụng trên dịch vụ của Google Translate mang đẩy đủ sức mạnh của Google Translate vào trong một ứng dụng.

Các tính năng của chương trình:
- Dịch thông minh
- Dịch văn bản được chọn bằng phím tắt
- Dịch nguyên câu
- Đề nghị từ ngữ (đúng chính tả)
- Click để dịch mà không cần chọn văn bản
- Dịch tài liệu
- Dịch trang web
- Danh sách từ gần đúng(Suggest)
- Tìm kiếm Wikipedia(Định ngữ của từ trên Wikipedia)

Dictionary .NET là chương trình rất nhỏ gọn, không cần cài đặt và chạy trên nền .Net framework 2.0. Hỗ trợ các hệ điều hành: Win XP/2003/Vista/2008/Win7 (x86/x64)

Thiết lập hiệu chỉnh cho chương trình


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100730090237695/22.JPG

Dịch một đoạn văn bản hay một cụm từ


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100730090237695/32.JPG

Định nghĩa thêm về những từ ngữ mà bạn muốn tìm hiểu và phần mềm còn có chế độ đọc từ ngữ


http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/07/20100730090237695/42.JPG

Bạn có thể tải phần mềm từ: http://fishcodelib.com/Dictionary.htm