PDA

View Full Version : 8 Games HD của Gameloft dành cho Samsung GT-i9000 Galaxy S - Android 2.3.xcamhabhtt26
03-30-2012, 04:38 PM
8 Games HD của Gameloft dành cho Samsung GT-i9000 Galaxy S - Android 2.3.x

Yêu cầu: dien thoai samsung GT-i9000 Galaxy S, những thiết bị khác như
Samsung Galaxy S GT-i9100 và i9103 cũng sẽ chạy được.

Hệ điều hành Android 2.3.xDanh sách games: cho samsung i9000

Assassin's Creed™ Altaïr's Chronicles HD v1.0.0

Brothers In Arms® 2: Global Front HD v1.0.0

Hero of Sparta HD v1.0.0

Let’s Golf 2 HD v1.0.2

Modern Combat 2 Black Pegasus HD v1.0.2

N.O.V.A. - Near Orbit Vanguard Alliance HD 1.0.2

Shrek Kart™ HD v1.0.1

Spider-Man: Total Mayhem HD v1.0.1

Chú ý: Gameloft đánh số phiên bản khác nhau trong 2 năm 2010 và 2011: năm 2010, họ đánh số 3.x.x, năm 2011: họ đánh số
1.x.x. Vì vậy, đừng nhìn vào phiên bản 3.x.x lớn hơn 1.x.x mà nghĩ rằng nó mới hơn !

Cách cài đặt: Cài file apk trước, sau đó dùng Wifi/3G tải data

Tải về:

http://www.filesonic.com/file/146506...droid_2.3_.rar