PDA

View Full Version : Tài liệu QTM nhiều server chạy song songtlspost02
04-06-2012, 06:41 AM
Bộ tài liệu quản trị mạng rất hay cho các bạn quan tâm đến lĩnh vực quản trị mạng


http://docs.4share.vn/cong-nghe-thong-tin/quan-tri-mang.html (http://docs.4share.vn/cong-nghe-thong-tin/quan-tri-mang.html)


Thiết lập nhiều server chạy song song –


Phần 1: Setup Nguồn: nhất nghệ


**** thiệu :


Bài viết gồm 3 phần :


1/ Thiết lập 2 DC chạy song song


2/ Hệ thống file phân tán (Distributed file system - DFS)


3/ **** thiệu về 5 chức năng Operation Master


Phần I :Thiết lập 2 Domain Controller chạy song song


Bài viết này gồm 5 bước :


- Bước 1 : Dựng Domain Controller cho Server1


- Bước 2 : Dùng Server2 join Domain vào Server1


- Bước 3 : Dựng Domain Controller cho máy Server2


- Bước 4 : Dựng DNS cho Server2


- Bước 5 : Bật Gobal Catalog


- Bước 6 : Tạo user logon


- Bước 7 : Dùng máy Client join Domain và test thử bằng cách tắt 1 trong 2 Domain Controller.


mang tới nguồn chi thức vô giá cho bạn!http://docs.4share.vn (http://docs.4share.vn/)

phuongfpt0983482010
04-06-2012, 07:01 AM
Khuyến mãi lắp mạng FPT tháng 4

Miễn phí lắp đặt
Tặng modem wifi
Giảm cước sử dụng

Liên hệ: 098.348.2010
Website: http://mangfpt247.com