PDA

View Full Version : Lắp mạng FPT quận Ba Đình : 04 85 85 72 11lapmangbadinh
04-09-2012, 12:06 AM
http://ni9.upanh.com/b4.s3.d3/27b3615d264dcb36a4c11098155e0cd9_40733389.logothin hndfpt.jpg (http://www.upanh.com/logo_thinhndfpt_upanh/v/anq9bp8u9xb.htm)


LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH |

Lắp Mạng FPT Quận Ba Đình (http://www.vatgia.com/raovat/3658/4346458/lap-mang-fpt-quan-ba-dinh-call-04-85-85-72-11.html)

Tel: 04.85.85.72.11
Mob: 01696.984.493


+ Miễn phí hòa mạng 100%

+ Trang bị Modem Wifi

+ Giảm cước sử dụng hàng tháng.

+ Truyền Hình Yêu Cầu, Bóng Đá K+ (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/)CÁC GÓI CƯỚC CÁP ĐỒNG-CÁP QUANG CỦA FPT (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/Trang-chu.html)


CÁC GÓI ADSL FPT (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/Dich-Vu-ADSL-Ca-Nhan-2341685.html)

1. MegaYou 250.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341688/103595/Mega-You-250-Thang.html)

2. MegaMe 350.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341689/103594/Mega-Me-350-Thang.html)

3. Triple Play 410.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341690/103592/Triple-play-410-Thang.html)

4. Full Triplay 490.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341691/103591/Full-Triple-Play-490-Thang.html)


CÁC GÓI CÁP QUANG FPT (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/Dich-Vu-Internet-Cap-Quang-Toc-Do-Cao-2341692.html)


1. Fiber Business 800.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341693/103588/Fiber-Business-25Mbps.html)


2. Fiber Bronze 1.500.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341694/103586/Fiber-Bronze-30Mbps.html)


3. Fiber Silver 2.000.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341695/103585/Fiber-Silver-35-Mbps.html)


4. Fiber Gold 4.000.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341696/103584/Fiber-Gold-45Mbps.html)


5. Fiber Diamond 11.000.000 VNĐ/ Tháng (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341697/103583/Fiber-Diamon.html)

***********************************************

NGUYỄN ĐỨC THỊNH
Nhân Viên Kinh Doanh
Add: 59 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel : 04.85.85.72.11
Mob: 01696.984.493
Email: thinhnd2@fpt.net
Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

CÁC TỪ KHÓA LIÊN QUAN:


LẮP MẠNG FPT TẠI NHÀ (http://www.vatgia.com/raovat/3658/4346380/dich-vu-lap-mang-fpt-ha-noi-call-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT CHO SINH VIÊN, HOC SINH (http://www.vatgia.com/raovat/3658/4346380/dich-vu-lap-mang-fpt-ha-noi-call-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT CHO DOANH NGHIỆP, CÔNG TY, QUÁN GAME (http://lapmang-fpt-hanoi.divivu.com/San-pham/2341694/103586/Fiber-Bronze-30Mbps.html)

LẮP MẠNG FPT HỘ GIA ĐÌNH (http://www.vatgia.com/raovat/3658/4346380/dich-vu-lap-mang-fpt-ha-noi-call-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN HÀ ĐÔNG (http://www.vatgia.com/raovat/2599/3323563/lap-mang-fpt-quan-ha-dong-call-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN THANH XUÂN (http://www.vatgia.com/raovat/2599/4490536/lap-mang-fpt-quan-thanh-xuan-goi-ngay-096-659-8187.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN CẦU GIẤY (http://www.vatgia.com/raovat/2599/4344163/lap-mang-fpt-quan-cau-giay-call-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH (http://www.vatgia.com/raovat/3658/4346458/lap-mang-fpt-quan-ba-dinh-call-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN ĐỐNG ĐA (http://www.vatgia.com/raovat/3658/4270331/lap-mang-fpt-quan-dong-da-goi-04-8585-7211.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN HOÀNG MAI (http://www.vatgia.com/raovat/2599/4490745/lap-mang-fpt-quan-hoang-mai-goi-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN HAI BÀ TRƯNG (http://www.vatgia.com/raovat/2599/4525340/lap-mang-fpt-quan-hai-ba-trung-goi-04-8585-7211.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN HOÀN KIẾM (http://www.vatgia.com/raovat/3658/4545931/lap-mang-fpt-quan-hoan-kiem-call-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN TÂY HỒ (http://www.vatgia.com/raovat/4311/4525381/lap-mang-fpt-quan-tay-ho-goi-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT HUYỆN THANH TRÌ (http://www.vatgia.com/raovat/2599/3975772/lap-mang-fpt-huyen-thanh-tri-goi-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT HUYỆN TỪ LIÊM (http://www.vatgia.com/raovat/2599/4545434/lap-mang-fpt-huyen-tu-liem-goi-04-85-85-72-11.html)

LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH | LẮP MẠNG FPT QUẬN BA ĐÌNH | LAP MANG FPT QUAN BA DINH |

hanhhung113
04-09-2012, 01:14 AM
KIẾM TIỀN ONLINE CÙNG SATAVINA.COM


Bạn đã bước đầu có những tư duy đúng đắn về làm giàu
LÀM GIÀU LÀ MỘT MÔN KHOA HỌC VÀ BẤT KÌ AI CŨNG CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC
Tuy vậy, trên con đường làm giàu, bạn phải thực hiện được bước hành động nhỏ đầu tiên, nó được coi là khó khăn nhất. Liệu bạn đã sẵn sàng để bước đi với hành động nhỏ để làm giàu thông qua phương tiện đang phát triển nhất hiện nay–INTERNET
Một cơ hội đang mở ra với rất nhiều người thường xuyên lướt web – cơ hội kiếm tiền từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng và có thể hơn chỉ với 5 phút mỗi ngày.
Công ty cổ phần Satavina sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
http://seablogs.zenfs.com/u/WdoR21SGEQ4SF8qHPCj9X58svMtQ/photo/ap_20110715112120308.jpg (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940)
Một website đầu tiên ở Việt Nam giúp người sử dụng Internet có thể tìm một khoản thu nhập tự động lâu lài. Chỉ mới 3 tháng sau khi đi vào hoạt động chính thức đã có hơn 49.000 thành viên đăng kí tham gia. (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940)
http://seablogs.zenfs.com/u/WdoR21SGEQ4SF8qHPCj9X58svMtQ/photo/ap_20110715112127646.jpg (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940)

Công ty Satavina là công ty đầu tiên ở VN cung cấp dịch vụ "Quảng Cáo Thân Thiện"
Công ty cổ phần Satavina được thành lập ngày 13 tháng 10 năm 2010 (ngày Doanh Nhân Việt Nam). Công ty ra đời với mục đích gắn kết lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của doanh nghiệp thông qua các dự án do chính công ty phát triển như: quảng cáo thân thiện, quảng cáo cộng đồng, khảo sát trực tuyến,... Ngoài ra, công ty còn hoạt động trên các lĩnh vực tư vấn đầu tư và đầu tư tài chính, môi ****, đại lý và phân phối sản phẩm.
http://seablogs.zenfs.com/u/WdoR21SGEQ4SF8qHPCj9X58svMtQ/photo/ap_20110715112123986.jpg (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940)
Satavina sẽ trả tiền xem quảng cáo cho khách hàng thông qua hình thức tính điểm cho mỗi thành viên vào xem quảng cáo.Thanh toán qua thẻ ATM của các ngân hàng ở Việt Nam và thẻ Điện Thoại (Viettel, Vina, Mobi) nếu số tiền của bạn ít hơn 100.000đ
Tính bình quân, số điểm bạn có thể kiếm được như sau:- Xem quảng cáo video: 10 điểm/giây.
- Đọc tin quảng cáo: 10 điểm/giây.
Trong 1 ngày bạn dành 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được:
10 x 60 x 5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300 đồng (công ty tính 10 điểm=1 đồng).
Không chỉ vậy, công ty còn tính điểm cho bạn khi bạn **** thiệu những người khác xem quảng cáo cùng với mình:- Bạn **** thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn),
10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300 đồng/người/ngày.

- Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn **** thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300 đồng/người/ngày.công ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau :
http://seablogs.zenfs.com/u/WdoR21SGEQ4SF8qHPCj9X58svMtQ/photo/ap_20110715112132737.jpg- Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày→90.000 đồng/tháng.
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày→900.000 đồng/tháng.
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn được 300.000đồng/ngày→9.000.000 đồng/tháng.
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn được 3.000.000đồng/ngày→90.000.000 đồng/tháng.
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn được 30.000.000đồng/ngày→900.000.000 đồng/tháng.
Nếu bạn chỉ **** thiệu 10 người bạn cùng xem quảng cáo với mìnhthì mỗi tháng bạn cũng có được gần 100.000 đồng
(đủ để nạp tiền cho chiếc di động của bạn phải không nào?). Và biết đâu đó, 10 người mà bạn **** thiệu họ cũng muốn có tiền để nạp thẻ di động như bạn, họ cũng **** thiệu mỗi người 10 người bạn nữa, như vậy bạn đã có mức 2 của bạn và thu nhập của bạn bây giờ đã là 1 triệu đồng/tháng (cũng là một khoảng tiền kha khá góp vào sổ tiết kiệm của bạn phải không nào?).

Bạn chỉ việc truy cập trang web satavina.com (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940) xem quảng cáo và **** thiệu bạn bè, giúp đỡ bạn bè của bạn **** thiệu cho những người bạn của họ. Bạn có tin mình sẽ làm được điều này không? Câu trả lời nằm ở chính bạn, còn chúng tôi chỉ có thể giúp bạn công cụ
để thực hiện. Đến đây các bạn có thể đăng kí được rồi.
Bạn click vào đây (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940) ( hoặc copy đường link sau dán vào thanh duyệt web) để đăng kí (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940)
http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940
Khi click vào link trên, bạn sẽ bắt đầu đăng ký thành viên, thông tin về Email người **** thiệu và Mã số người **** thiệu đã được điền sẵn. Các bạn kiểm tra xem có đúng không, nếu không đúng xin vui lòng nhập lại. Những thông tin còn lại là do tự các bạn điền, tại ô Địa chỉ email, các bạn điền email của mình dùng để kích hoạt việc đăng ký.
Chú ý: Email người **** thiệu là: dokhanh82@gmail.com Mã số người **** thiệu là: 80940

Các mục có dấu sao đều bắt buộc. và bạn phải điền chính xác họ Tên và số CMND để khí rút tiền còn đối chiếu!

Sau khi kích hoạt tài khoản, bạn vào mục "ĐĂNG NHẬP" ở góc trên bên phải trang web (gần mục ĐĂNG KÝ (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940)).
Bạn nhập email và mật khẩu của mình đã khai báo ở dòng số 3 và 5 để đăng nhập vào trang web.

Sau khi đăng nhập vào trang web, bạn vào mục "Tài khoản của bạn" rồi vào mục "Mời bạn bè", bạn sẽ thấy "Link mời bạn bè" của mình. Bạn hãy copy link này và gửi cho bạn bè của bạn hay post lên một diễn đàn nào đó để người khác có thể vào đăng ký tham gia kiếm tiền với Satavina.com. Như vậy, bạn cũng đã **** thiệu được nhiều người cùng tham gia Satavina.com với mình, đồng thời số tiền của bạn cũng tăng lên khi những người được bạn **** thiệu cũng xem quảng cáo.
Sau khi đăng kí thành công, kích hoạt tài khoản bằng mail xong, các bạn đăng nhập vào satavina.com bằng tài khoản của mình vừa tạo được. Vào mục Cơ hội kiếm tiền, chọn hình thức kiếm tiền(Xem video clip quảng cáo, Đọc quảng cáo, Trả lời phiếu khảo sát, Viết bài). Ở bên phải trang sẽ có hướng dẫn cụ thể giúp bạn kiếm được tiền.

Nhưngquan trọng nhấtvẫn là **** thiệu được nhiều bạn bè cùng tham gia ,lúc đó tiền của các bạn mới tăng theo cấp số nhân như mình nói ở trên vậy! Một cách khác có thể hiệu quả hơn :
Bạn hãy copy link của bài viết này và gửi cho bạn bè của bạn để ai cũng có cơ hội kiếm tiền!

Mình sẽ giúp đỡ các bạn !BẠN HÃY GIỚI THIỆU THẬT NHIỀU BẠN BÈ, KIẾM THẬT NHIỀU TIỀN CÙNG SATAVINA.COM

Nếu có bất cứ thắc mắc nào về việc đăng ký tài khoản cũng như những vấn đề khác liên quan đến Satavina.com, vui lòng vào đây để xem: http://satavina.com/Help.aspx

Cấp thẻ thành viên SATAVINAĐể đảm bảo an toàn tài khoản của thành viên và uy tín của SATAVINA. Công ty đã liên kết với đối tác là ngân hàng Vietinbank để tiến hành cấp thẻ thành viên SATAVINA cho các thành viên có nhu cầu.Quyền lợi khi được cấp thẻ thành viên SATAVINA:

- Được ngân hàng quản lí tài khoản thanh toán của Bạn.

- Được Satavina và ngân hàng thanh toán tiền hoa hồng mỗi tháng qua tài khoản đã đăng ký.

- Bạn có thể rút tiền tại các máy ATM của Vietinbank và hơn 24 ngân hàng liên kết bằng thẻ thành viên SATAVINA.

- Thẻ thành viên SATAVINA có đầy đủ các chức năng tương đương với thẻ E-Partner C-Card của ngân hàng Vietinbank.

- Không chỉ vậy, sử dụng thẻ thành viên SATAVINA Bạn còn được giảm giá khi mua hàng tại các doanh nghiệp liên kết với SATAVINA bằng cách xuất trình thẻ thành viên SATAVINA khi thanh toán.
Mẫu thẻ thành viên SATAVINA

http://seablogs.zenfs.com/u/WdoR21SGEQ4SF8qHPCj9X58svMtQ/photo/ap_20110715112137456.jpg
Điều kiện để được cấp thẻ:
- Bạn đã đăng ký thành viên (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940)trang web SATAVINA.com

- Bạn điền thông tin theo mẫu gửi về địa chỉ email: thethanhvien@satavina.com (mailto:thethanhvien@satavina.com)

- Thông tin khai báo làm thẻ phải chính xác với thông tin đã đăng ký thành viên.
- SATAVINA sẽ cấp thẻ thành viên MIỄN PHÍ cho các thành viên trang web.

http://seablogs.zenfs.com/u/WdoR21SGEQ4SF8qHPCj9X58svMtQ/photo/ap_20110715113109195.jpg
CLICK NGAY (http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940)ĐỂ CÓ MỘT TÀI KHOẢN MIỄN PHÍ VÀ BẮT ĐẦU KIẾM TIỀN NGAY HÔM NAY:

http://satavina.com/Register.aspx?hrYmail=dokhanh82@gmail.com&hrID=80940

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG http://kiemtienviet.com/mmo/images/smilies/041.gif