PDA

View Full Version : sống chậm lại để lắng nghe!maximocn
05-11-2011, 09:25 AM
tặng các bạn. có lẽ các bạn đã đăng hoặc xem rồi, nhưng tôi nghĩ mọi người vẫn sẽ chấp nhận ngôi lại vài phút để cảm nhận:

http://www.youtube.com/watch?v=MtoT7WZtQK4