PDA

View Full Version : Làm đồ chơi cho béMissTeen
09-10-2010, 04:51 AM
Mình cùng bắt tay vào làm đồ chơi mới cho bé nhé!
Các bạn chỉ cần có:
- Vải dạ hoặc vải bông
- Bông

Bước 1:
- Vẽ hình thỏ lên mặt trái của vải. Sau đó, chập đôi vải lại dùng kim ghim để cố định vải.
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/thobong1.jpg
Bước 2:
- Khâu mép viền xung quanh hình thỏ lại (chú ý để thừa một chút để lộn mặt phải và nhồi bông). Rồi cắt rời ra.
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/thobong2.jpg
Bước 3:
- Lộn mặt phải ra nào!
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/thobong3.jpg
Bước 4:
- Nhồi bông vào bên trong thỏ và khâu kín lại nhé!
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/thobong4.jpg
Bước 5:
- Cắt thêm 2 miếng vải dạ tròn nhỏ làm mắt cho thỏ.
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/thobong5.jpg
Bước 6:
- Cuối cùng khâu miệng và 2 chiếc răng cho thỏ bông nhé!
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/thobong6.jpg
Giờ thì bé đã có đồ chơi mới rồi!
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/thobong7.jpg
http://trochoithoitrang.net/index.php?id_=17&gamecname=Game+Th%E1%BB%83+Lo%E1%BA%A1i+Kh%C3%A1c