PDA

View Full Version : CCleaner v2.35.1223 - Quét dọn rác PC của bạndelhorno777
09-19-2010, 05:16 AM
http://static.piriform.com/pf/cc/cc_preview.png
CCleaner v2.35.1223 là phần mềm dọn dẹp máy tính vô cùng tiện lợi và an toàn. Sử dụng máy tính không chỉ thuần túy làm việc với hệ điều hành mà bạn còn phải cài đặt nhiều phần mềm tiện ích vào hệ thống, đã vậy mỗi khi truy cập vào internet máy tính của bạn cũng lưu lại nhiều dấu vết. Qua thời gian, có thể bạn muốn gỡ bỏ một số tiện ích không cần thiết và quá trình này cũng có thể rơi rớt khá nhiều rác. Vì vậy, việc dọn dẹp cho thông thoáng, sạch sẽ hệ thống là điều cần thiết. Tuy nhiên, theo cách thủ công sẽ khó có thể truy tìm hết những gì cần phải loại bỏ.

Features:

CCleaner is our system optimization, privacy and cleaning tool. It removes unused files from your system - allowing Windows to run faster and freeing up valuable hard disk space. It also cleans traces of your online activities such as your Internet history. Additionally it contains a fully featured registry cleaner. But the best part is that it's fast (normally taking less than a second to run) and contains NO Spyware or Adware!

Cleans the following:


Internet Explorer
Temporary files, history, cookies, Autocomplete form history, index.dat.

Firefox
Temporary files, history, cookies, download history, form history.

Google Chrome
Temporary files, history, cookies, download history, form history.

Opera
Temporary files, history, cookies.

Safari
Temporary files, history, cookies, form history.

Windows
Recycle Bin, Recent Documents, Temporary files and Log files.

Registry Cleaner
Advanced features to remove unused and old entries, including File Extensions, ActiveX Controls, ClassIDs, ProgIDs, Uninstallers, Shared DLLs, Fonts, Help Files, Application Paths, Icons, Invalid Shortcuts and more... also comes with a comprehensive backup feature.

Third-party applications
Removes temp files and recent file lists (MRUs) from many apps including Media Player, eMule, Google Toolbar, Netscape, Microsoft Office, Nero, Adobe Acrobat, WinRAR, WinAce, WinZip and many more...

100% Spyware FREE
This software does NOT contain any Spyware, Adware or Viruses.


Link download: CCleaner v2.35.1223 (http://download.piriform.com/ccsetup235.exe)