PDA

View Full Version : Đáp án câu hỏi ôn tập học phần 5 Ngành mạng máy tính - TTTH-DHKHTNgamethoitrang
09-23-2010, 05:06 AM
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/DapAnOnTapHp5.doc
M63TA vào đây
Ôn thi HP3
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/09/thamkhao.rar
File ISO win2k3
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2010/WIN2K3SP2.iso

File máy ảo VMWare 7.01
http://forum.trochoithoitrang.net/hinhanh/2011/1/VMWare-workstation7.1.0-261024.rar