PDA

View Full Version : Ba lô trong suốt 120kchogiasinhvien
05-02-2012, 02:39 AM
HÃY CLICK: CHOGIASINHVIEN.COM
PHONE:0909298481
THÊM BẠN THÊM VUI
TỪ 2/5/2012 – 1/6/2012
KHÁCH HÀNG MỚI = GIẢM NGAY 3% TRÊN TỔNG HÓA ĐƠN
KHÁCH HÀNG CŨ CÓ CARD CHỢ GIÁ SINH VIÊN = GIẢM 5% TRÊN TỔNG HÓA ĐƠN

BA LÔ TRONG SUỐT 120K
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/DSCF0265.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL013.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL012.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL011.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL010.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL009.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL008.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL007.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL006.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL005.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL004.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL003.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/BALO%20TRONG%20SUOT%20120K/BL001.jpg