PDA

View Full Version : Nón hiphop 40kchogiasinhvien
05-02-2012, 02:41 AM
HÃY CLICK: CHOGIASINHVIEN.COM
PHONE:0909298481
THÊM BẠN THÊM VUI
TỪ 2/5/2012 – 1/6/2012
KHÁCH HÀNG MỚI = GIẢM NGAY 3% TRÊN TỔNG HÓA ĐƠN
KHÁCH HÀNG CŨ CÓ CARD CHỢ GIÁ SINH VIÊN = GIẢM 5% TRÊN TỔNG HÓA ĐƠN
NÓN HIPHOP CHỈ 40K/ 1 NÓN
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/NON%20HIPHOP/1320590799_bangvn_non-cool-du-kieu-cap-nhat-12913523462046238156_574_0.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/NON%20HIPHOP/NY045-1.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/NON%20HIPHOP/1.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/NON%20HIPHOP/13316078752100933521_574_0.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/NON%20HIPHOP/13316074742075999031_574_0.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/NON%20HIPHOP/1318039266148638653_574_574-1.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/NON%20HIPHOP/13242589901923022380_574_574.jpg
http://i1152.photobucket.com/albums/p493/chogiasinhvien/NON%20HIPHOP/1318039343290463390_574_574.jpg