PDA

View Full Version : Cấu hình đường dẫn tạo site map cho diễn đàn vBulletin 4 - Sitemap File Path VBB 4.0trochoi
05-12-2010, 06:04 PM
Để tạo Site map cho website thì tương đối dễ nhưng với VBB 4.0 thì đường dẫn tuy đơn giản nhưng cũng sẽ khó khăn cho các bạn mới bắt đầu. nhưng với hướng dẫn này thì bạn dễ dàng làm được điều đó.

- Tên forum bạn: http://forum.trochoithoitrang.net/

- Bạn tạo thêm 1 thư mục sitemap sau đó CHOM 777 để cho quyền ghi file lên thư mục [http://forum.trochoithoitrang.net/sitemap/]

- Sau đó vào AdminCp\Settings\Options\XML Site Map

Điền đường dẫn là: sitemap/

Nhấn OK *** là xong

Chúc thành công

gdmart01
12-19-2012, 04:04 AM
bên mình chuyên bán tranh dong (http://tranhdong.com/)|tranh đồng (http://tranhdong.com/) mọi người vào ủng hộ nha