PDA

View Full Version : Chúng tôi có thể làm trên tất cả các địa bàn thuộc khu vực nội thànhly_alxvn02
05-24-2011, 02:50 AM
Chúng tôi có thể làm trên tất cả các địa bàn thuộc khu vực nội thành Hà Nội.
- Dịch vụ sang tên sổ đỏ:
- Dịch vụ cấp sổ mới, đổi sổ, gộp sổ, chia tách sổ....: tùy theo hồ sơ từng quận
- Dịch vụ xin cấp phép xây dựng
Ai có nhu cầu, xin liên hệ với chúng tôi:
Mr 0917 842 850