PDA

View Full Version : thời trang xì tin năm 2010huongduonghoa
10-09-2010, 04:37 AM
Hiện nay chúng tôi đang cập nhật các sản phẩm là áo thu đông năm 2010. Đây là một số sản phẩm của chúng tôi:


http://www.ahthoitrang.com/images/thoitrang/product/-nk0011-nau7137.jpg
NK0011 - NÂU


http://www.ahthoitrang.com/images/thoitrang/product/-nk00267140.jpg
NK0026

http://www.ahthoitrang.com/images/thoitrang/product/ao223-den6741.jpg
AO223-đen


http://www.ahthoitrang.com/images/thoitrang/product/-ao2196769.jpg

AO219

http://www.ahthoitrang.com/images/thoitrang/product/ao2246763.jpg
AO224

http://www.ahthoitrang.com/images/thoitrang/product/ac0556567.jpg
AC055


http://www.ahthoitrang.com/images/thoitrang/product/-ax8216330.jpg
AX821