PDA

View Full Version : Game: Penguins Mania - lạnh lẽomoclantim
10-10-2010, 09:01 AM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/f491e9193197bfbfacd76ec7e7345a074g.jpg
**** thiệu:
Ấp trứng, nuôi và bảo vệ một gia đình chim cụt trong trò chơi loại arcade thú vị này trên một vùng bắc cực lạnh giá! Trước hết, bạn sẽ thâu thập cá trong khi trứng đang trưởng thành, rồi sau khi trứng nở, bạn sẽ cho những con chim non ăn cá vừa bắt được.

Một khi chúng đã trưởng thành, chúng sẽ giúp bạn ấp nhiều trứng hơn, được mua bằng tiền rớt xuống từ những con chim cụt khi chúng vui. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là vui vẻ, khi bạn phải bảo vệ bầy chim từ những tay thợ săn. Giữa những cấp độ, bạn sẽ có được nhiều cơ hội để mua những đồ nâng cấp chiến góp phần giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ.
Yêu cầu hệ thống:

• Windows 2000/XP/Vista
• DirectX 8
• 600 MHz
• 128 MB RAM
Hình ảnh:
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/d5c7fbd9a8a1ebf71478eded449eb4c44g.jpg
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/e23f80caf3a17ead48cae0b45c477aa64g.jpg
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/bb6ca2d2d66f66e7c67d174dcbbb251b4g.jpg
Link Download:
http://www.mediafire.com/?b33rgsmzpv1cb8o