PDA

View Full Version : mu moi ra ngay 25/5/2012mu moi ra ngay 25/5/2012quangcao.diendan
05-24-2012, 08:44 PM
Mu moi ra 25 thang 5,mu moi ra 25/5/2012,mu moi open thang 5,Mu moi open 25/5/2012, mu moi ra thang 5/2012
http://mu-haiphong.in
Cùng Khẳng Định Đẳng Cấp Với
Phiên Bản Season 6.3 Part 1
GAME HAY NHẤT NĂM 2012► Chính Thức Cho Đăng Ký :
► Phiên Bản Tải Game Chính Thức: 6h15 Ngày 25/5/2012
► Phiên Bản Chính Thức: 9h01' Ngày 25/5/2012

* Trang chủ: http://mu-haiphong.in
* Tài khoản: http://mu-haiphong.in/quanly
* Phiên bản: Season 6.3
* Kinh nghiệm: 100x
* Tỉ lệ Drop: 40%
* Đường truyền: 1Gb/s
* Máy chủ: VDC Online - HCM - HN


============ GIẢI THƯỞNG TOP ==============

- Top hàng tuần :200k vpoint
150k vpoint
100k vpoint

- Top hàng tháng :
500k vpoint
400k vpoint
300k vpoint
4|5 : 200k vpoint


============= TÍNH NĂNG + SỰ KIỆN =================

[B][COLOR=#0000FF]♥ Full Master SKill Tree: Đầy đủ hệ thống Master Skill
♥ Character Rage Figher (No Bug/Full/Original Skill Tree)
♥ Mubot In Game: Tự động kẹp chuột trong game
♥ MuHelper Sys: Hệ thống nhận hỗ trợ Buff từ NPC dành cho tân thủ
♥ CashShop Sys: Hệ thống cửa hàng trong game
♥ Quest Sys + Custom Quests: Hệ thống nhiệm vụ Gens, tân thủ và tuần hoà, Nhiệm vụ Dã Tẩu.
♥ Custom I + Custom Jewels: Set đồ thần và ngọc mới
♥ Botpet Sys: Hệ thống đệ tử, có thể triệu tập như các nhân vật bình thường.
♥ Bot Alchemist: Hệ thống cộng hưởng, có thể cộng hưởng các tính ng của I lại với nhau.
♥ Trader Fenrir + IIIusion: Trao đổi lấy Sói Tinh Hoàng Kim
♥ Auto-Exp Sys: Tự động tg kinh nghiệm cho những nhân vật Ủy Thác tại Lorencia hoặc Noria.
♥ Lucky Penny Sys: Trao đổi các vật phẩm may mắn
♥ Hệ thống mở rộng rương chứa đồ.