PDA

View Full Version : Trung Tam My Thanh Thanh HomeTrung Tam My Thanh Thanh Homephuong10
05-25-2012, 04:17 AM
http://mythanhhome.net (http://mythanhhome.net/)


Mang đến các dịch vụ cho ngôi nhà yêu thương của bạn:


-Giúp việc nhà theo giờ. (http://mythanhhome.net)


(http://mythanhhome.net) -: giúp bé ôn bài và chuẩn bị bài học ngày hôm sau. Đón và chăm sóc trẻ ngoài giờ (http://mythanhhome.net)


- và hiệu quả.học ngoại ngữ nhanh (http://mythanhhome.net)Giúp bé


-.Chăm sóc người già và người bệnh (http://mythanhhome.net)


(http://myhanhhome.net) -.Chăm sóc mẹ và bé sau khi sinh (http://myhanhhome.net)


Liên hệ: VĂN PHÒNG MỸ THÀNH HOME
80 Thạch Lam, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú


08. 39 760 868. Điện thoại:


0917 899 068 Tường Vi:


0945 227 678. Thuỳ Trang:


-Giup viec nha theo gio (http://mythanhhome.net)


-, giup be on bai va chuan bi bai chon gay hom sau.Dua don va cham soc tre ngoai gio (http://mythanhhome.net)


-hoc ngoai ngu nhanh (http://mythanhhome.net)Giup be


-Cham soc nguoi gia va nguoi benh (http://mythanhhome.net)


-.Cham soc me va be sau khi sinh (http://mythanhhome.net)