View RSS Feed

gamethoitrang

Thông báo từ MOD diễn đàn

Rate this Entry
Thay mặt BQT diễn đàn GameThoiTrang thông báo sẽ BAN USER VÀ IP đối với các bài viết có cùng nội dung tại nhiều chuyên mục. Tất cả các chủ để được post vào nơi không phù hợp. Rất mong mọi người hợp tác. Cám ơn tất cả các thành viên đóng góp cho diễn dàn thời gian qua
Mục
Uncategorized

Comments