http://ca8.upanh.com/18.761.23202427.dv20/gunzbaned.jpg

- Thuộc thể loại game hành động, với rất nhiều kỹ năng sử dụng súng, kiếm... Chế độ chơi đa dạng: Đấu đội, Solo, Quest... GunZ đã và đang...