Phiên bản iOs của gMO Tào Tháo Truyện đã xuất hiện trên thị trường với tên gọi Tam Quốc Táo.

[gMO] Như đã biết, gMO Tào Tháo Truyện (TTT) là game chiến thuật nhưng lại sở hữu nội dung vui nhộn,...