Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn dự kiến vào từng ngành của trường năm 2012. Theo đó, điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 19 điểm.

Năm 2012 chỉ tiêu tuyển sinh vào trường là 4.500,...