ARTI VIETNAM


CƠ HỘI HỌC EVENT, PR, BRAND, ACCOUNT VỚI TIẾT KIỆM 50% HỌC PHÍ


CHỈ CÓ TẠI ARTI VIETNAM


HỌC VIÊN VẪN ĐƯỢC HƯỞNG ĐẦY ĐỦ QUYỀN LỢI NHƯ BÌNH THƯỜNG

HỌC PR, HỌC EVENT

ĐÀO TẠO PR

ĐÀO TẠO EVENT

HỌC EVENT Ở ĐÂU TỐT NHẤT

HỌC PR Ở ĐÂU TỐT NHẤT

Câu hỏi này sẽ được trả lời khi bạn học tại ARTI VIETNAM


KHAI GIẢNG KHI ĐỦ HỌC VIÊN THAM GIA

CHỈ CÓ 4.000.000 ĐỒNG/KHÓA


LIÊN HỆ: www.arti.edu.vn


http://arti.edu.vn/news/tin-tu-arti-vietnam/chuong-trinh-%E2%80%9Ctiet-kiem-50-hoc-phi-%E2%80%9D-tai-arti-vietnam/871/