Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indecator) là một công cụ phân loại tính cách chính xác và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trên *** ****. Sau hơn 50 năm nghiêm cứu & phát triển, MBTI đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng & sử dụng tại nhiều công ty hàng đầu *** ****. Phần mềm trắc nghiệm tính cách bằng tiếng Việt dựa trên MBTI đã chính thức ra mắt thành công sau hơn 1 năm nỗ lực nghiên cứu & hoàn thiện từ các chuyên gia của TOPPION với sự hỗ trợ của các chuyên gia nghiên cứu tâm lý hành vi con người Việt Nam, TOPPION cam kết cung cấp phần mềm trắc nghiệm tính cách hoàn toàn miễn phí cho tất cả các cá nhân và tổ chức.

mbti trắc nghiệm tính cách trac nghiem tinh cach