Địa chỉ : Sam & Kelly, 65 Nguyễn Thượng Hiền, Q.3, TP.HCM