chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012, mới nhất, chế độ kế toán doanh nghiệp 2012Hướng dẫn thực hành kế toán, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn ghi sổ kế toán, theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2011 Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa • Mã sách: 12407• Tác giả: Hà Thị Ngọc Hà • Nhà xuất bản: Lao động• Số trang: 536• Kích thước: 19x27• Trọng lượng: 1750 g• Giá bìa: 298.000• Giá bán: 298.000 đ• Năm xuất bản: Quý III/2011 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt nội dung...


chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012, mới nhất, chế độ kế toán doanh nghiệp 2012

chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012, mới nhất, sách nhỏ và vừa năm 2012Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán Thuế, Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Các Loại Thuế Khác; Hướng Dẫn Kê Khai, Quyết Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán Thuế• Mã sách: 12418 •Tác giả: TS. Hà Thị Ngọc Hà. • Nhà xuất bản: Tài chính • Số trang: 696 • Kích thước: 19x27 • Trọng lượng: 1200 g • Giá bìa: 298.000 • Giá bán: 298.000 đ • Năm xuất bản: Quý III/2011 Sách Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán ThuếMục...chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012, mới nhất, sách nhỏ và vừa năm 2012


chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2012, mới nhất, sách năm 2012


HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA, NHỎVÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HIỆN HÀNH •Tác giả: Bộ Tài Chính• Nhà xuất bản: Lao động• Số trang: 496• Kích thước: 20x28• Trọng lượng: 1680 g• Giá bìa: 325.000• Giá bán: 325.000 đ• Năm xuất bản: Quý III/2011HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA, NHỎVÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HIỆN HÀNH Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh...chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, BÀI TẬP VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011• Mã sách: 12033•Tác giả: Nhiều tác giả• Nhà xuất bản:Lao động xã hội• Số trang: 776• Kích thước: 19x27• Trọng lượng: 18000 g• Giá bìa: 298.000• Giá bán: 298.000 đ• Năm xuất bản: 2011**** thiệu nội dungNgày 30/3/2006 Bộ Tài chính đã ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC (sau đây gọi tắt là Quyết định số 19) thay *** Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 áp...Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2012, mới nhất năm 2012CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ,Ngày 4/10/2011 BỘ TÀI CHÍNH đã ban hành thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp Nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính .Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và...